Antalya Mermer

Ürün Gruplarımız
Spotlar

Granit Antalya

Kurumsal

Ctm mermer kurulduğu yıldan bu yana, hızla büyüyerek müşteri potföyünü geliştirmektedir. Müşterileriyle güvene dayalı ticari işbirlikleri kurarak, kaliteye verdiği öneminde etkisiyle, işbirliği yaptığı müşteri  ve ülke sayısını arttırmaya devam edecektir. Firmamızın sürekli büyümesini sağlayan temel fark kaliteli üretim, müşteriye zamanında teslimat ve müşteri memnuniyeti ön plandadır.

Kendi ocaklarımızdaki  üretimin yanı sıra türkiyedeki anlaşmalı olduğumuz farklı ocaklardan tedarik ettiğimiz mermer cinslerininde blok, katrak, plaka, ham veya cilalı olarak ölçüye göre kesilmiş olarak projelere ve her türlü yapılara ürün satışı yapılmaktadır.

 

Kalite politikamız

Ctm mermer mükemmellik modeli yaklaşımını benimser, bu doğrultuda yaklaşımları ve hedefleri ortaya koyar, yaygınlaştırır, sürekli gözden geçirerek iyileştirir ve mükemmellik yolculuğumuzu kararlı bir şekilde sürdürürüz.

Ürünlerimizi, kullanım amacı ve ruhsat mecburiyetlerine uygun, güvenilir, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretmek amacıyla kalite güvence sistemleri'ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve müşterilemizin sisteme katılımını sağlarız.

Müşterilerimizi tatmin etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri aşmak için çabalar ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.

Kalite politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve kalite sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

 

Vizyonumuz

Mermer sektöründe çetin rekabet koşulları ve bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin ve gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Ctm mermer, sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık müşteriler yaratmaya çalışmaktadır.

Kalitede süreklilik, uygun fiyat, karşılıklı güven ve dürüstlük vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmeyecek değerlerimizdir.

Ctm  mermer, bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; tanıtım ve teklif aşamalarından başlayıp, ürün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar geçen süreç içerisinde, tüm hizmet ve faaliyetlerini hatasız ve bir defada doğru olarak yaparak birdünya markası olmayı hedeflemektedir.
 

 

Site Map
Kurumsal